Дисциплини

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА / ЗАДОЧНА / ДИСТАНЦИОННА

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
4 г./ 8 семестъра

Дипломиране с:
Държавен изпит

СТАРТИРА
м. Октомври