Реализация

Ние, във ВУЗФ, ви гарантираме, че тук ще направите най-добрия избор на кариера! Благодарение на отличните ни връзки с бизнеса, пътят на професионалното ви развитие ще започне в едни от най-престижните компании в България.

Още докато учите, ще развиете ценни професионални умения, които според единодушното мнение на нашите партньори, са високо конкурентни на пазара на труда.

Впечатляващият процент на професионална реализация на нашите възпитаници показва, че финансовата инвестиция, която вие и вашите родители влагате в обучението си във ВУЗФ е обезпечена от престижното образование, което ние ви предлагаме.

Какво постигнахме до момента
повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в едни от най-престижните институции в България
от тях над 30 % имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови компании или управляват собствени фирми.

Cute business woman with colleagues in discussion at the background

По официални данни повечето от завършилите студенти работят като:
- аналитични, финансови и застрахователни специалисти
- финансови консултанти
- одитори
- счетоводители
- мениджъри
- управители и директори на застрахователни, финансови и счетоводни агенции и дружества.

Компаниите, в които най-често се търсят възпитаниците на ВУЗФ са:

- Банка ДСК
- УниКредит Булбанк
- Райфайзенбанк
- Обединена Българска Банка
- Първа инвестиционна банка
- Банка Пиреос
- Централна кооперативна банка
- Асет Банк
- Пощенска банка
- Про Кредит банк
- ING България
- Алианц България Холдинг
- Дженерали България Холдинг
- Застрахователна компания „Лев Инс”
- Застрахователно дружество „Евроинс”
- Застрахователно дружество „Булинс”
- Българска стопанска камара
- Гаранционен фонд