Приемни изпити

Конкурсният изпит под формата на есе  се провежда  чрез самостоятелна работа на кандидат-студента:

Изисквания към есето за кандидатстване: български език, файлтекстови с разширение *.doc и обем до 3 MB, включително допълнителни материали, илюстрации, фотографии и др.; размер на есетодо 500 думи; шрифтTimes New Roman, размер на шрифта12; подравненост на шрифтаJustify, отстъпFirst line; междуредиеSingle;

Темите за разработка на кандидатстудентско есе са:

1.       Валутният борд в България – настояще и перспективи

2.       За и против емитирането на държавен дълг в България през 2014 г.

3.       Ползи и негативи от членството на България в Европейския съюз

4.       Възможен ли е Европейският съюз без еврото?

5.       Перспективи пред съвременното управление на държавния дълг на САЩ

6.       Конкурент ли е Евразийският съюз на ЕС?

7.       Ролята на България на енергийния пазар в Югоизточна Европа

8.       За и против регулирането на валутните курсове

9.       Има ли бъдеще за развитието на българсия капиталов пазар?

10.     Пазарът на недвижими имоти в България – значимост за икономиката на страната

Конкурсният изпит под формата на тест включва четири раздела – математика, български език и литература, история на България и обща култура, като въпросите в отделните раздели са съобразени с действащите в годината на кандидатстване учебни планове и програми на средните училища в страната. Към справочника са приложени програми за подготовка на кандидат-студентите и примерен тест.

Продължителността на конкурсния изпит е два астрономически часа.

По време на конкурсния изпит могат да се ползват само тъмносин химикал, калкулатори и справочници по математика, одобрени от МОН. Не се разрешава ползването на мобилни телефони и  друга подобна техника по време на изпита.

При опит за преписване или подсказване по време на конкурсния изпит тестът на съответния кандидат-студент се анулира и той губи право за участие в приема на студенти за учебната година.

Тестовете на кандидат-студентите се проверяват и оценяват по шестобалната система с помощта на компютърна програма по предварително определена скала под контрола на заместник-ректора по учебната дейност и качеството.

Обявените оценки на тестовете са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен при доказана техническа грешка.