Контакти

ВУЗФ
гр.София 1618,
кв. Овча Купел, ул.“Гусла“ №1
тел: +359 2 401 58 11, +359 2 401 58 12
факс: +359 2 401 58 21
е-mail: office@vuzf.bg